Toà nhà Atermis là một toà nhà tổ hợp, gồm cả khu chung cư và văn phòng. Đảm nhận công tác vệ sinh tại đây vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với Housecare. Chúng tôi đã luôn nỗ lực mỗi ngày để đạt được những thành quả nhỏ, nhằm xây dựng cho những mục tiêu lớn trong tương lai.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *