096.404.3344

Home / Vệ sinh duy trì hàng ngày TTTM

Vệ sinh duy trì hàng ngày TTTM

Kỹ thuật phủ bóng sàn tttm

kỹ thuật phủ bóng sàn tòa nhà thương mại

Sàn TTTM thường được lát gạch hoặc đá, hiếm có nơi mới dùng chất liệu gỗ hoặc kính. Tuy nhiên đối với chất liệu gỗ hoặc kính, người ta không bao giờ phủ bóng. Vì vậy, nói đến phủ bóng sàn TTTM là nói đến phủ bóng gạch hoặc đá. …

Xem thêm
GoogleGoogle