096.404.3344

Home / Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển nhân viên làm nội dung Marketing

housecare tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng hoạt động và gia tăng thị phần, công ty Housecare Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên Content Marketing. Số lượng: 03 người. Yêu cầu: Nam/nữ dưới 30 tuổi. Đã có kinh nghiệm làm công tác tương đương từ 1 năm …

Xem thêm

Tuyển nhân viên kinh doanh online

tuyển nhân viên

Do nhu cầu mở rộng hoạt động và gia tăng thị phần, công ty Housecare Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh online Số lượng: 03 người Yêu cầu: Nam/nữ dưới 30 tuổi. Đã có kinh nghiệm làm công tác tương đương từ 1 …

Xem thêm

Tuyển giám sát bộ phận vệ sinh tòa nhà

công tác vệ sinh duy trì tòa nhà

Do nhu cầu mở rộng hoạt động và gia tăng thị phần, công ty Housecare Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng vị trí Giám sát tổ vệ sinh tòa nhà Số lượng: 05 người Yêu cầu: Nam, nữ tuổi đời dưới 45 Đã có kinh nghiệm làm công tác …

Xem thêm

Tuyển nhân viên vệ sinh tòa nhà

Do nhu cầu mở rộng hoạt động và gia tăng thị phần, công ty Housecare Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng vị trí Nhân viên vệ sinh tòa nhà Số lượng: 30 người Yêu cầu: Nam, nữ tuổi đời dưới 55 Đã có kinh nghiệm làm công tác làm …

Xem thêm

Tuyển chuyên viên tuyển dụng

housecare tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng hoạt động và gia tăng thị phần, công ty Housecare Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên tuyển dụng Số lượng: 02 người Yêu cầu: Nam, nữ tuổi đời dưới 35 Đã có kinh nghiệm làm công tác tuyển dụng từ …

Xem thêm

Tuyển trưởng bộ phận dịch vụ

tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng hoạt động và gia tăng thị phần, công ty Housecare Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng vị trí trưởng bộ phận dịch vụ Số lượng: 01 người Yêu cầu: Nam, nữ tuổi đời dưới 45. Đã có kinh nghiệm giát sát tổ vệ sinh …

Xem thêm

Tuyển giám sát điểm tổ vệ sinh các dự án

Do nhu cầu mở rộng hoạt động và gia tăng thị phần, công ty Housecare Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng vị trí Giám sát điểm tổ vệ sinh tại các tòa nhà, TTTM, trường học, siêu thị, bệnh viện… Số lượng: 03 người Yêu cầu: Nam, nữ tuổi …

Xem thêm

Tuyển dám sát tổ vệ sinh dự án

tuyển nhân viên

Do nhu cầu mở rộng hoạt động và gia tăng thị phần, công ty Housecare Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn Giám sát tổ vệ sinh tại các tòa nhà, TTTM, trường học, siêu thị, bệnh viện… Yêu cầu: Nam, nữ tuổi đời dưới 55. Đã …

Xem thêm

Tuyển tổ trương tổ vệ sinh dự án

tuyển dụng housecare

Do nhu cầu mở rộng hoạt động và gia tăng thị phần, công ty Housecare Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn Tổ trưởng tổ vệ sinh tại các tòa nhà, TTTM, trường học, siêu thị, bệnh viện… Yêu cầu: Nam, nữ tuổi đời dưới 55. Đã …

Xem thêm

Tuyển nhân viên vệ sinh tại các dự án

tuyển nhân viên vệ sinh

  Do nhu cầu mở rộng hoạt động và gia tăng thị phần, công ty Housecare Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn nhân viên vệ sinh tại các tòa nhà, TTTM, trường học, siêu thị, bệnh viện… Yêu cầu: Nam, nữ tuổi đời dưới 55. Không …

Xem thêm
GoogleGoogle