096.404.3344

Tuyển dụng

Tuyển dụng giám sát điểm

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và phát triển bền vững, công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng vị trí GIÁM SÁT ĐIỂM DỊCH VỤ VỆ SINH. Số lượng: 03 người Yêu cầu công việc: Triển khai các dự án mới trong khu vực mình phụ trách…

Continue Reading